Powered by ZEF
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat

 

Besparingskalkylatorn fungerar såhär:

Justera värdena för att besvara frågorna som visas till vänster. Tryck sedan på ”Visa resultat”-knappen. Kalkylatorn beräknar hur mycket ditt företag kan spara genom att göra en bra definition av behov i arbetsmiljön och planering av arbetsmiljön.